کشکولک من

یک نکته از هزاران: نکته نکته هایی از این طرف و آن طرف

یک نکته از هزاران: نکته نکته هایی از این طرف و آن طرف

کشکولک من

هر اولی را پایانی است
مهم این است که چگونه آغازت را به پایان برسانی
اگر با هوالاول و الاخر ،در ظاهر و باطنت همراه باشی
امید عاقبت به خیری در تو میباشد
اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا
بحق محمد و آله الطاهرین

این یک کُشَیکَل میباشد (یعنی مُصغَّر کشکول یا تو بگو همان کشکولک)
یکی از سنت های علمای گذشته ما نوشتن کشکول بوده است
که شاید معروفترین آن ها کشکول جناب شیخ بهایی علیه الرحمه است
در کشکول بیشتر سخنان و نکات زیبایی که از این طرف و آن طرف به دست می آمده نوشته می شده است
و کمتر در آن ها نوشته های خود صاحب کشکول وجود دارد
در این کشکولک هم سعی بر آن است که نوشته های بنده حتی الامکان وجود نداشته باشد
و نوشته های خود را در وبلاگی دیگر بارگذاری خواهم کرد

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیر و سلوک» ثبت شده است

زمان و عمر هر کسی از حیطه نفس او بیرون نیست و عمر حقیقی انسان را نباید با دفعات گردش زمین به دور خورشید محاسبه کرد. این عمر بیرونی برای ثبت در شناسنامه به کار می آید. عمر مفیدی که خدا به آن سوگند یاد می کند: (لعمرک إنّهم لفی سکرتهم یعمهون) همان مقدار سیر و سلوک درونی اوست.
بنابراین ممکن است انسان در شناسنامه پنجاه یا هشتاد سال عمر داشته باشد ولی در سیر و سلوک هنوز کودک باشد. پس کودکان هفتاد ساله، سالمندانی هستند که از رشد عقلی برخوردار نبوده اند، چنان که سالمندانِ کودک همان خردسالانی هستند که کار کلان کرده و یک شبه ره صدساله را طی نموده اند.


آیت الله جوادی آملی

توحید در قرآن صفحه 159

خوشه چین

برای لقاء الله باید طاهر بود.

 آدم آلوده که نمی تواند به لقاء الهی برسد.

طهارتی که در ابتدای نماز به ما آموزش دادند، وضویی که به ما آموختند، به این معنا است که لقاء الهی با حجاب نمی سازد.

گام اول تطهیر از حجاب است،

بعد از آن باید به لقاء الهی برسی...

خوشه چین

شروع حرکت تو از لحظه ای است که می فهمی :

از همه چیزهایی که با آنها مأنوس هستی بزرگتری .

نیاز ،

          قدر ،

                     ساختِ ما

ضرورت حرکت را به وجود می آورند

و ضرورت این حرکت حتی از تنفس ما بیشتر است .

چون با مرگمان ادامه داریم

و در مرگمان تولد را یافته ایم ....


*****

پ.ن:

کتاب : حرکت

مرحوم استاد علی صفایی حائری

خوشه چین

مهم در بحث اخلاق جدا شدن انسان از تیه و افتادن او در سیر است
نفس انسان او را به طرف تیه میبرد
و عقلش او را برای سیر آماده می کند.
نفس انسان حرکتی که به انسان می دهد طبیعت تیهی دارد.
یعنی نفس هم حرکت دهنده است اما یک حرکت کور است نه از روی بصیرت...


جزوه اخلاق اسلامی )چاپ شده در آبان 60(

آیت الله حائری شیرازی

خوشه چین