کشکولک من

یک نکته از هزاران: نکته نکته هایی از این طرف و آن طرف

یک نکته از هزاران: نکته نکته هایی از این طرف و آن طرف

کشکولک من

هر اولی را پایانی است
مهم این است که چگونه آغازت را به پایان برسانی
اگر با هوالاول و الاخر ،در ظاهر و باطنت همراه باشی
امید عاقبت به خیری در تو میباشد
اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا
بحق محمد و آله الطاهرین

این یک کُشَیکَل میباشد (یعنی مُصغَّر کشکول یا تو بگو همان کشکولک)
یکی از سنت های علمای گذشته ما نوشتن کشکول بوده است
که شاید معروفترین آن ها کشکول جناب شیخ بهایی علیه الرحمه است
در کشکول بیشتر سخنان و نکات زیبایی که از این طرف و آن طرف به دست می آمده نوشته می شده است
و کمتر در آن ها نوشته های خود صاحب کشکول وجود دارد
در این کشکولک هم سعی بر آن است که نوشته های بنده حتی الامکان وجود نداشته باشد
و نوشته های خود را در وبلاگی دیگر بارگذاری خواهم کرد

آیت الله جوادی آملی:

ما گفتیم که مرگ بر شاه,

اما شاه بیرون را گفتیم مرگ بر شاه, این شاه درون را نگفتیم مرگ بر شاه.

خوشه چین

شمس الشموس وصف کمی در رثای توست

وقتی تمام عرصه گیتی گدای توست


آقا به خشت خشت حریمت قسم که دل

طرزی عجیب تنگ برای سرای توست

خوشه چین
با زمین خوردنت امروز زمین خورد زمین
آسمان خورد زمین عرش برین خورد زمین

وسط کوچه همینکه بدنت لرزه گرفت
ناگهان بال و پر روح الامین خورد زمین

این چه زهری است که داری به خودت می پیچی
گاه پشت کمرت گاه جبین خورد زمین
خوشه چین

عیون أخبار الرضا علیه السلام عن الحسن بن الجهم

سَأَلتُ الرِّضا علیه السلام فَقُلتُ لَهُ :

... جُعِلتُ فِداکَ ، أشتَهی أن أعلَمَ کَیفَ أنَا عِندَکَ ؟ 
قالَ : اُنظُر کَیفَ أنَا عِندَکَ .

عیون أخبار الرضا علیه السلام ـ به نقل از حسن بن جَهْم ـ 

از امام رضا علیه السلام پرسیدم : فدایت گردم ! خوش دارم بدانم که نزدت چه جایگاهى دارم . 
حضرت فرمود : «نگاه کن که من چه جایگاهى نزدت دارم [که جایگاه تو در نزد من نیز مانند آن است]» .

عیون أخبار الرضا علیه السلام/جلد2/صفحه50/حدیث192
خوشه چین

هَـــر جــآ سوال شُـــد
کهـ « دِلَتــــ دَر کُجـــآ خوش استــــ ؟ »


بی اختیــــآر
بَـــر دَهَـــنَم مَشهَــــد الرِضـــآستــــ . . .


خوشه چین

لمؤلفه:
(البته به قول کتاب های قدیمی , یعنی این شعر از نویسنده این سطور است که خود عنایت آن مولا بوده است )

من آهوانه به بندم مرا ضمانت کن
گرفته دل به هوایت مرا ضیافت کن

به هیچ باب ندارمم ره دخول و خروج
کجا روم ؟ چه کنم چاره ؟ تو هدایت کن


خوشه چین

یه روز رفتم محضر عارف بالله حضرت آقای صفوی قمی
که از شاگردان آقای حداد و آقای انصاری همدانی و حاج آقا رحیم ارباب بودند

ایشان همان ابتدا فرمودند مرحوم آقای آیت الله میرجهانی می فرمودند
الان زمان ظهور اصغر است و ظهور اصغر مقدمه ظهور اکبر است
همانطور که غیبت صغری مقدمه غیبت کبری بوده است

پس امیدوار باشیم و دعا کنیم

خوشه چین

جهان کنونی سرزمین واژه های وارونه است؛
که گنج،"جنگ" میشود
درمان،"نامرد"
قه قه،"هق هق"

اما "درد" همان "درد"است

یابن الحسن،آقاجان
دلم "آرامش"وارونه میخواهد: (ش م ا ر ا)

خوشه چین